PLN | EUR | USD

Ten kalkulator oblicza czas pracy baterii w oparciu o jej pojemność znamionową oraz pobieraną moc lub prąd.

Wyniki mają wyłącznie charakter szacunkowy. Rzeczywiste wyniki będą uzależnione od stanu i wieku baterii, temperatury, tempa rozładowania i innych czynników. Przewidywane wyniki będą najbardziej zbliżone do rzeczywistych w przypadku użycia nowych ogniw wysokiej jakości w temperaturze pokojowej, gdy szacunkowy czas działania mieści się w przedziale od 1 godziny do 1 roku.

Czas pracy baterii

Pojemność baterii
Zużycie energii urządzenia
Wzór na czas pracy baterii

Czas pracy baterii = pojemność baterii w mAh / prąd obciążenia w mA

Szacunkowe godziny
=

*Jest szacunkowa wydajność w warunkach idealnych.