PLN | EUR | USD

To narzędzie przelicza postać dziesiętną wartości na odpowiadającą jej wartość ułamkową. Wynikowe ułamki stanowią najbliższą wartość w oparciu o wybrany mianownik.