PLN | EUR | USD

Przeliczanie temperatury

To narzędzie oblicza równoważne wartości temperatury w najczęściej stosowanych skalach temperatury. Skale Kelvina i Rankine’a są wersjami bezwzględnymi odpowiednio skal Celsjusza i Fahrenheita. Oznacza to, że punkt zerowy tych skal odzwierciedla najniższą temperaturę teoretyczną. W przeciwieństwie do tego, skale Celsjusza i Fahrenheita ustalono pierwotnie w oparciu o możliwe do zaobserwowania zjawiska fizyczne, jak np. temperatura krzepnięcia wody.

Stopnie Celsjusza:
°C
Stopnie Fahrenheita:
°F
Stopnie Kelvina:
K
Stopnie Rankine’a:
°R
* Przeliczenia temperatur odbywają się dla wartości od zera bezwzględnego wzwyż.
Zero bezwzględne
Stopnie Celsjusza: -273,15 °C
Stopnie Fahrenheita: -459,67 °F
Stopnie Kelvina 0 K
Stopnie Rankine’a 0 °R

Wzory przeliczeń pomiędzy różnymi skalami temperatury

Przeliczanie stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita

Przeliczanie stopni Celsjusza na stopnie Kelvina

Przeliczanie stopni Celsjusza na stopnie Rankine’a

Przeliczanie stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza

Przeliczanie stopni Fahrenheita na stopnie Kelvina

Przeliczanie stopni Fahrenheita na stopnie Rankine’a

Stopnie Celsjusza

100 0
0° C
°C
=

Stopnie Fahrenheita

100 0
0° F
°F

Stopnie Kelvina

100 0
0 K
K
=

Stopnie Rankine’a

100 0
0° R
°R