Cewki indukcyjne, dławiki4 529 Wyniki

Informacje o cewkach indukcyjnych i dławikach


Cewki indukcyjne, induktory i dławiki to różne nazwy odnoszące się do produktów, które magazynują energię w postaci pola magnetycznego. Znakomita większość produktów w tej kategorii to proste urządzenia o ustalonych wartościach, jednak należą do niej również typy regulowane, produkty do bezprzewodowego przekazywania zasilania oraz układy cewek sprzężonych magnetycznie. Należy zauważyć, że należące do tej grupy produktów urządzenia posiadają wiele identycznych uzwojeń na wspólnym rdzeniu magnetycznym. Podobne produkty o różnych uzwojeniach zwykle są nazywane transformatorami i znajdują się w odpowiedniej kategorii.

Ilustracja przedstawiająca cewkę indukcyjną z rdzeniem powietrznym Ilustracja przedstawiająca symbol schematyczny cewki indukcyjnej z rdzeniem żelaznym Ilustracja przedstawiająca symbol schematyczny nastawnej cewki indukcyjnej z rdzeniem powietrznym