Ochrona obwodów

41 917 Wyniki

Ochrona obwodów


Urządzenia zabezpieczające obwód to m.in. produkty służące do ochrony obwodów elektrycznych przed uszkodzeniami spowodowanymi przez takie zagrożenia, jak wyładowania statyczne (np. diody TVS i iskierniki gazowe), a także produkty zaprojektowane w celu zmniejszenia ryzyka pożaru spowodowanego przeciążeniem elektrycznym lub awarią obwodu, takie jak bezpieczniki topikowe i wyłączniki automatyczne. W tej kategorii znajdują się także powiązane akcesoria przeznaczone do użytku z takimi produktami, np. oprawy bezpiecznikowe, przyrządy do wyjmowania bezpieczników i podstawy montażowe do wyłączników automatycznych.

Ilustracja przedstawiająca symbol schematyczny wyłącznika automatycznego Ilustracja przedstawiająca symbol schematyczny bezpiecznika topikowego Ilustracja przedstawiająca symbol schematyczny diody TVS Ilustracja przedstawiająca symbol schematyczny warystora