Automatyka i sterowanie przemysłowe

1 326 Wyniki

Informacje dotyczące automatyki i sterowania przemysłowego


Kategoria produktów sterowania i automatyki przemysłowej obejmuje szeroką gamę wyrobów wykorzystywanych w maszynach przemysłowych, sterowaniu procesami, monitorowaniu oraz interfejsach operatora. Zwykle charakteryzują się one wyższym stopniem integracji niż podobne produkty stworzone na poziomie komponentów i są przeznaczone do użycia w charakterze bloków funkcjonalnych niewymagających dalszych etapów produkcyjnych, takich jak montaż na płytce drukowanej.