PLN | EUR | USD

Rozwiązania Cyfrowe firmy Digi-Key

Cyfrowa transformacja biznesów to dziś rzeczywistość. oznacza to, że firmy chcą wykorzystywać połączenia maszyna-maszyna (M2M), które pozwalają na poszerzenie możliwości. Oferujemy różnorodne rozwiązania cyfrowe pozwalające zmniejszyć koszta i liczbę błędów, a także zwiększyć wydajność, dokładność oraz skrócić czas wprowadzania produktów na rynek. Bez względu na to, czy dana działalność może odnieść korzyści dzięki zastosowaniu interfejsów API, EDI, czy też katalogu PunchOut, pomożemy w podniesieniu wymagań dotyczących eProcurement na kolejny poziom.

Jak rozpocząć korzystanie z rozwiązań cyfrowych firmy Digi-Key

eBook na temat cyfrowej transformacji

Cyfrowa transformacja zmienia spojrzenie na operacje biznesowe w erze cyfrowej. Obejmuje to wykorzystanie technologii cyfrowych do tworzenia nowych - lub modyfikowania istniejących - procesów biznesowych, kultur pracowniczych oraz środowisk klienckich w celu sprostania zmieniającym się wymogom biznesowym i rynkowym, a także wygenerowania przewagi nad konkurencją.

Niniejszy eBook omawia ewolucję transformacji cyfrowej w dziedzinie zaopatrzenia, przedstawia rzeczywiste rozwiązania i wyjaśnia, dlaczego działy zaopatrzenia powinny zacząć wdrażać transformację cyfrową.