Ochrona obwodów

358 Wyniki

Ochrona obwodów - informacje


Urządzenia zabezpieczające obwód to m.in. produkty służące do ochrony obwodów elektrycznych przed uszkodzeniami spowodowanymi przez zagrożenia, takie jak wyładowania statyczne (np. transile i iskierniki gazowe), a także produkty zaprojektowane w celu zmniejszenia ryzyka pożaru spowodowanego przeciążeniem elektrycznym lub awarią obwodu, takie jak bezpieczniki i wyłączniki. W tej kategorii znajdują się także powiązane akcesoria przeznaczone do użytku z takimi produktami, np. uchwyty bezpiecznikowe, ściągacze do bezpieczników i podstawy montażowe do wyłączników automatycznych.