Programy jakości

Firma Digi-Key intensywnie pracuje nad poprawą wyników działalności oraz zwiększeniem ogólnego potencjału branży do wzrostu, a także rentowności. Między innymi konsekwentnie koncentrujemy się na certyfikatach i organizacjach akredytujących, które pomagają nam w doskonaleniu, jednocześnie zapewniając narzędzia i identyfikowalność wszystkim klientom końcowym, dzięki czemu dokładnie wiadomo, jak zakupione u nas komponenty będą działać. Poniżej zamieszczono więcej informacji na temat korzystania z tej usługi stanowiącej wartość dodaną, którą firma Digi-Key świadczy bez dodatkowych kosztów.

Ikona certyfikacji

Certyfikaty

Przepisy bezpieczeństwa i certyfikaty są bardzo ważne w przemyśle elektronicznym, a firma Digi-Key prowadzi intensywne prace nad spełnieniem i zachowaniem najwyższych standardów. Oznacza to współpracę z wieloma organizacjami w celu weryfikacji konsekwentnego dostarczania naszym klientom produktów i usług najwyższej jakości.

Jako najbardziej preferowany dostawca komponentów elektronicznych na świecie, firma Digi-Key Electronics dostarcza klientom oryginalne, objęte gwarancją producenta komponenty pierwszej jakości. Zaświadczamy, że firma Digi-Key jest członkiem Stowarzyszenia Branży Podzespołów Elektronicznych (Electronic Component Industry Association, ECIA), Chińskiego Sojuszu Dystrybutorów Elektroniki (China Electronics Distributor Alliance, CEDA) i Sieci Dostawców Podzespołów Elektronicznych (Electronic Component Supply Network, ECSN). Posiadamy certyfikaty ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, a także ANSI/ESD S20.20.

Pobierz certyfikat


American National Standards Institute / wyładowania elektrostatyczne (ANSI / ESD) - firma Digi-Key Electronics działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ANSI/ESD S20.20-2014 w następującym zakresie certyfikacji: obsługa, kontrola, przechowywanie, pakowanie i wysyłka komponentów elektronicznych.

Pobierz certyfikat


Certyfikat CCAP jest przyznawany przez organizację odpowiadającą za realizację Programu Akredytacji w Zakresie Zapobiegania Fałszerstwom. Ten certyfikat potwierdza zgodność i uznanie akredytacji dla określonych usług, wymienionych na stronie www.eAuditNet.com na liście producentów kwalifikowanych (QML), ze zmianami obowiązującymi w czasie audytu odnośnie do orzeczenia CBSA 234133 dla dystrybutorów: orzeczenie Kanadyjskiego Wydziału ds. Zgodności w Handlu Kanadyjskiej Agencji Służb Granicznych (CBSA) o taryfie celnej 102-1488-ND TRS # 234133 BN # 895173490RM0001.

Pobierz certyfikat


Kanadyjski Międzynarodowy Trybunał ds. Handlu (Canadian International Trade Tribunal, CITT) - ustalenia dotyczące dumpingu i subwencji

Nr zgłoszenia NQ-2008-003 - aluminiowe elementy wyciskane

Pobierz ustalenia


W firmie Digi-Key Corporation działa system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) 9001:2015 w następującym zakresie certyfikacji: zakup, magazynowanie i dystrybucja komponentów elektronicznych i produktów komputerowych do producentów oryginalnego sprzętu i/lub specyfikacje klienta; w tym wsparcie techniczne i procesy stanowiące wartość dodaną.

Pobierz certyfikat


W firmie Digi-Key Corporation działa system zarządzania środowiskowego, który spełnia wymagania ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) 14001:2015 w następującym zakresie certyfikacji: zakup, magazynowanie i dystrybucja komponentów elektronicznych i produktów komputerowych do producentów oryginalnego sprzętu i/lub specyfikacje klienta.

Pobierz certyfikat


Ikona identyfikowalności

Identyfikowalność

Identyfikowalność pomaga zapewnić jasny wgląd w różne etapy procesu produkcyjnego. Nasi klienci stale wykorzystują dostarczane przez nas informacje, aby wprowadzać ulepszenia procesów, łatwiej rozwiązywać problemy, zaznajamiać się z przepisami prawnymi i zapewniać zgodność z nimi oraz aby chronić integralność swoich marek. Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi usług w zakresie identyfikowalności, które oferujemy naszym klientom.

W maksymalnym możliwym zakresie przestrzegamy specyfikacji kodów kreskowych opracowanych przez Stowarzyszenie Branży Podzespołów Elektronicznych (ECIA). Kod kreskowy to metoda przedstawiania danych w wizualnej formie umożliwiającej odczytanie przez maszyny. Firma Digi-Key wykorzystuje dwa różne rodzaje kodów kreskowych: kody kreskowe 1D, w których informacje zawierają się w 20-25 znakach i kody kreskowe 2D, które mogą pomieścić do 2000 znaków. Więcej informacji na temat technologii kodów kreskowych 2D można znaleźć na stronie stowarzyszenia ECIA: ecianow.org. Kod kreskowy może zawierać takie informacje o produkcie, jak kraj pochodzenia, kody dat i kody partii.


Na życzenie klientów firma Digi-Key jest w stanie zastosować wiele innych formatów niestandardowych etykiet z kodami kreskowymi. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej usługi stanowiącej wartość dodaną, należy skontaktować się z działem niestandardowych kodów kreskowych.


Numery te określają, kiedy komponent został wyprodukowany. Służą one do kontroli jakości produkcji i śledzenia w fabryce. Poniżej przedstawiono więcej informacji o tym, co konkretnie oznaczają:

  • Kody dat: kody dat są punktem odniesienia umożliwiającym powiązanie produktu z producentem. Czasami, choć nie zawsze (w zależności od producenta), kod daty informuje nas, kiedy dana część została wyprodukowana.
  • Kod partii: kod partii to numer partii oznaczający grupę wyrobów wykonanych przez producenta w określonym przedziale czasu. Często są one dostosowane do określonych rodzajów działalności i produktów, co oznacza, że różni producenci mają własne zasady dotyczące ich interpretacji. Firma Digi-Key intensywnie pracuje nad zapewnieniem przejrzystości tego procesu.

kraj, w którym część została wyprodukowana. Wymogiem tutaj jest podanie dwuznakowego kodu z listy kodów krajów zgodnej z normą ISO 3166.


certyfikat zgodności lub CoC jest wydawany przez upoważnioną stronę i stwierdza, że produkt spełnia wymagane normy lub specyfikację. Kupujący może zażądać certyfikatu zgodności, aby upewnić się, że wyrób został przetestowany i spełnia kryteria określone w specyfikacji oraz spełnia wymagania techniczne i bezpieczeństwa. Dostarczenie takiego certyfikatu może być również wymogiem wynikającym z przepisów krajowych i prawa obowiązującego dla niektórych produktów, np. urządzenia Bluetooth sprzedawane w USA.


Ikona często zadawanych pytań (FAQ)

Często zadawane pytania

Jeżeli producent udostępnił certyfikat zgodności (CoC), z chęcią dołączymy. Podczas składania zamówienia należy umieścić prośbę o certyfikat zgodności producenta w uwagach do zamówienia.


Firma Digi-Key zna i stosuje dyrektywę Unii Europejskiej RoHS2 2011/65/UE. Więcej informacji zawiera strona poświęcona inicjatywie ochrony środowiska. Zgodność produktów z dyrektywą RoHS podana jest na stronach produktów.


Wnioski o badania i o certyfikację prosimy przesyłać do naszego zespołu wsparcia.