PLN | EUR | USD

To narzędzie oblicza iloczyn wartości rezystancji i pojemności, znany jako stała czasowa RC. Ta liczba - która występuje w równaniach opisujących ładowanie i rozładowanie pojemności przez rezystor - reprezentuje czas potrzebny na osiągnięcie przez napięcie na kondensatorze około 63% wartości końcowej po zmianie napięcia zasilającego obwód. Obliczana jest również całkowita energia zgromadzona w kondensatorze naładowanym do określonego napięcia.

+Więcej

Napięcie
Pojemność
Rezystancja obciążenia

Wynik

Stała czasowa
= s
Dżule
= J

Wzór