PLN | EUR | USD

Kalkulator przelicza wartości pojemności kondensatora pomiędzy jednostkami pF, nF, µF i F. Tabela przeliczeniowa kodu kondensatora umożliwia ustalenie pojemności na podstawie kodu. Pierwsze dwie cyfry są wartością w pikofaradach, natomiast trzecia jest mnożnikiem. Jeżeli mnożnik nie występuje, wynikowa pojemność podana jest w pF.

×