Kryształy, oscylatory, rezonatory

576 610 Wyniki
Promowani producenci
Image of SiTime Logo
Image of Suntsu's Logo
Image of Epson logo
Image of Microchip color logo
ECS - logo
Image of Abracon color logo

Kryształy, oscylatory, rezonatory


Kryształy, oscylatory i rezonatory są urządzeniami stosowanymi jako źródła lub odniesienia w generatorach częstotliwości i pomiarze czasu. W większości przypadków bazują one na fizycznych drganiach struktur mechanicznych, które wibrują ze znaną częstotliwością. Są one następnie klasyfikowane pod względem konkretnych zastosowań i dostępności dodatkowych funkcji pomocniczych, które pozwalają uzyskać wyższy stopień precyzji lub dokładności.

Ilustracja przedstawiająca symbol schematyczny kryształu