Przełączniki

520 Wyniki

Przełączniki - informacje


Przełączniki to urządzenia służące do przerywania przepływu prądu elektrycznego w jednym lub kilku obwodach na skutek bezpośredniego fizycznego sterowania przy użyciu określonych mechanizmów zewnętrznych, takich jak palec użytkownika, magneslub ruchomy komponent maszyny. Podgrupy w ramach danej kategorii przełączników są wyznaczone według fizycznego stylu lub formy ich aktuatorów lub określonego zastosowania albo celu, do którego zostały zaprojektowane.