Czujniki, przetworniki1 216 Wyniki

Informacje na temat czujników i przetworników


Czujniki i przetworniki umożliwiają pomiar lub wykrywanie zjawisk oraz procesów fizycznych. Często, choć nie zawsze, odbywa się to poprzez przekształcenie na sygnały elektryczne. Między innymi dostępne są produkty do pomiaru koloru, przepływu lub poziomu płynów, stężenia gazów, pola magnetycznego, przyspieszenia liniowego lub obrotów, drgań, natężenia światła, odległości, temperatury, odkształceń mechanicznych, a także przechwytywania obrazów i wykrywania obecności.

Ilustracja przedstawiająca symbol schematyczny termostosu Ilustracja przedstawiająca symbol schematyczny termopary Ilustracja przedstawiająca symbol schematyczny enkodera obrotowego