Rezystory

581 574 Wyniki

Rezystory - informacje


Produkty należące do tej kategorii to m.in. rezystory o ustalonej wartości (nienastawne) i związane z nimi akcesoria do montażu, podzielone według fizycznego kształtu lub według metody, za pomocą której są fizycznie i elektrycznie połączone w zastosowaniu końcowym. Rezystory nastawne lub inaczej rezystory o zmiennej wartości (znane również jako potencjometry lub reostaty) zostały sklasyfikowane oddzielnie, w odrębnej kategorii.