Płytki ewaluacyjne

231 Wyniki

Płytki ewaluacyjne


Płytki ewaluacyjne są wytwarzane w taki sposób, aby zapewnić potencjalnym użytkownikom wygodny sposób scharakteryzowania zachowania urządzenia w kontekście znanej implementacji. Płytki ewaluacyjne mogą zawierać przetworniki analogowo-cyfrowe (ADC), wzmacniacze audio, przetworniki cyfrowo-analogowe (DAC), skomplikowane układy logiczne (FPGA, CPLD), mikrokontrolery MCU, cyfrowe procesory sygnałowe (DSP), płytki rozszerzeń, płytki podrzędne, sterowniki LED, liniowe regulatory napięcia, wzmacniacze operacyjne, czujniki, układy częstotliwości radiowych (RF), układy identyfikacji radiowej (RFID), zasilacze impulsowe (SMPS) prądu stałego i zmiennego (offline) i inne.